O našom centre Uzdrav

Centrum Uzdrav

Už viac ako 25 rokov pomáhame našim klientom zlepšiť si zdravie po každej stránke. Na každého klienta sa pozeráme celostne. Vieme, že aby bol človek šťastný a spokojný, potrebuje nájsť rovnováhu po fyzickej, psychickej, duševnej o sociálnej stránke.

Sme tím ľudí, ktorí milujú život a každodenný stres, pretože vieme ako naň. V našej práci využívame vedomosti a zručnosti z oblasti psychológie, anatómie, regenerácie organizmu, masáží, reflexnej terapie a orientálnej medicíny.

Terapeuti One Brain

Jaroslav Karban
Jaroslav Karban
Od konca 80-tych rokov sa venujem štúdiu alternatívnych smerov. Moje počiatky boli v hľadaní niečoho, čo môže človeku pomôcť, a nemyslím tým chemické lieky. K svojej profesii som sa dostal cez ochorenie mojej dcéry. Prešiel som mnohými lekárskymi vyšetreniami, skúsil rôznych liečiteľov, mastičkárov. Nič nepomáhalo. Riešenie som našiel vďaka metóde One Brain. Spočiatku som neveril, že pomôže ale po šiestom absolvovanom kurze došlo k zásadnému zvratu v priebehu ochorenia mojej dcéry. V súčasnosti umožňujem spoznávať túto metódu prostredníctvom vedenia kurzov aj iným.
Pochopil som, že zdravie sa nedá kúpiť, ale pre jeho získanie a udržanie musíme niečo aktívne robiť. Dodnes ma fascinuje poznanie, že každý človek, bez rozdielu veku, má neuveriteľné regeneračné schopnosti. Táto filozofia prirodzenej regenerácie organizmu ma doviedla až k práci so systémom Medicíny informačného poľa – TimeWaver.”

tel.: 0905 199 870
e-mail: karban@uzdrav.sk

Majka Nogová
Mária Nogová
,,Od 90-tych rokov sa venujem zdravej výžive a jej vplyvu na ľudský organizmus. K metóde One Brain som sa dostala vďaka problémom u detí. Paradoxne mi metódu odporúčala detská pediatrička potom ako si nevedela poradiť s problémom u mojej 6-ročnej dcérky. Stačili 2 sedenia metódy One Brain a dcéra bola úplne v poriadku.
Začala som sa metóde venovať naplno a uchvacuje ma stále rovnako ako na začiatku. Pomohla mi pochopiť samu seba, uvedomiť si, že v každej situácii treba začať od seba. Začala som naplno vnímať život, tešiť sa z každodenných radostí i starostí, mať rada samu seba a k tomu vediem aj moje deti, aby sa mohli naplno rozvíjať.”

tel.: 0918 535 648
e-mail: nogova@uzdrav.sk

Centrum Uzdrav
Kontakt
info@uzdrav.sk