Kurzy One Brain

Už ste si pozreli, čo je One Brain a radi vyskúšate terapiu?
Počítajte s tým, že čím otvorenejší pri terapii budete, tým budete mať väčší úžitok z terapie.

Už vám pomohol One Brain?

Alebo ste iba zvedaví, čo vám môžu priniesť tieto kurzy? Toto jedinečné vzdelávanie je cesta pre každého, kto chce na sebe pracovať, oslobodiť sa, zbaviť sa bolesti či traumy. Jednoducho cítiť sa lepšie.

Počítajte s tým, že budete pozerať hlboko do svojho podvedomia. Na kurze toho preberieme omnoho viac, ako počas terapií. Získate tak celostný pohľad na seba, svoju psychiku, vedomie, podvedomie, telo.

Z praxe výrazne odporúčame absolvovať najprv One Brain terapiu, aby ste získali predstavu o One Brain. Ľahšie tak zistíte, či je One Brain kurz pre vás a chcete sa mu venovať.


Čo vás čaká na terapii OneBrain

Základný systém vzdelávania tvorí 12 kurzov, ktoré na seba nadväzujú a preto ich treba absolvovať postupne. Systém OneBrain tvoria aj jednodňové kurzy. Tie môžete absolvovať kedykoľvek bez nádväznosti na hlavné kurzy. Po každom kurze si potrebujete nechať aj čas, aby ste si ho nechali uležať v hlave a tieto poznatky začať uplatňovať v praxi. Niekto má pauzu medzi kurzami dva týždne, iný aj dva roky.

Jediná výnimka sú kurzy 1. Nástroje Profesie a 2. Zlepši uvedomenie učenia sa. Základ Jednotky – Nástroje profesie je o tom, aby ste prekonali svoj strach, naučili sa chytiť sval a sami objavili, že viete testovať. Dvojka je už o budovaní sebavedomia, získavaní praxe, ako aj o spôsobe, ako ísť do minulosti – veku príčiny a odstrániť bolesť či traumu. Aby ste boli spokojnejší a mali ucelenejší pohľad na One Brain, kurzy 1 a 2 sme spojili do jedného balíka.

Na kurzy k nám chodia dva typy ľudí. Ľudia z prvej skupiny sa chcú stať terapeutmi One Brain a plánujú dokončiť všetky kurzy. Druhej skupine One Brain veľmi pomohlo, chcú zistiť viac, ale neláka ich byť terapeutmi.

Názory absolventov našich kurzov sa často zhodujú. Hovoria, že im One Brain zmenilo život 🙂

Spýtajte sa na termíny kurzov

V prípade záujmu viac ako 5 osôb vám vieme vytvoriť vlastný termín

Prečo si vybrať One Brain kurz v našom centre Uzdrav

Na kurze sú spravidla prítomní obaja špičkoví terapeuti naraz.
- Majka (terapeutka s 10 rokov praxe),
- Jaro (terapeut s 25 rokmi praxe)

Robíme minikurzy – Maximálne 12 ľudí v skupine pri dvoch terapeutoch. Preto získate vždy vysoko individuálny prístup a lepšiu kvalitu ako pri hromadných kurzoch.

V cene sú Skriptá a materiály One Brain v hodnote 30 eur

Prečítajte si viac o One Brain, Zistite viac o terapii, alebo pozrite si naše referencie alebo blog.

Témy kurzov One Brain

Kurzy je možné navštevovať len v uvedenom poradí, a pre každý z nich je bezpodmienečne nutné absolvovať predchádzajúci. Materiály pre jednotlivé kurzy nadväzujú na kurzy predchádzajúce.

1. Nástroje profesie

Venuje sa základnej filozofii Three in One (zjednotenie tela mysle a ducha) – príčiny a následky stres a nácvik svalového testu. Naučíte sa pracovať s Barometrom správania (“mapa pocitov”) a niekoľko korekcií na pomoc sebe alebo iným, keď sme v strese.

Rozsah: 14 hodín (2 dni)
Cena: 154 €

Balík kurzov 1 a 2 spolu:
Rozsah: 35 hodín (5 dní),

Cena iba 335€ (zľava 50€)

2. Zlepši uvedomenie učenia

Predstavuje systém, “Jednotného mozgu”, detailne prepracovaný program na uvoľnenie energetických blokov mozgu a tela, ktoré spôsobujú poruchy učenia v škole. Kurz je špecificky zameraný na problémy dyslexie. Na kurze sa naučíte pracovať s vekovým recesom (pri plnom vedomí, bez použitia zmeneného stavu vedomia).

Rozsah: 21 hodín (3 dni)
Cena: 231 €

Balík kurzov 1 a 2 spolu:
Rozsah: 35 hodín (5 dní),
Cena iba 335€ (zľava 50€)

3. Kód tela

Počas kurzu odhalíte spojitosť medzi črtami tváre, charakteristickými znakmi tela (štruktúrou) a správaním a konaním človeka (funkciou). Budete mať možnosť zbaviť sa stresu s nimi spojeného.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)
Cena: 226 €

4. Jednotný mozog
pre pokročilých

Podrobnejšie sa venuje emocionálnym príčinám dyslexie, rozširuje ponuku testovacích aj korekčných techník určených na nápravu energetických blokov. Dôraz kladie na využitie Barometra správania pri riešení fyzických následkov stresu.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)
Cena: 226€

5. Hlasnejšie
ako slová

Štruktúra/funkcia – ďalších viac ako 20 čŕt tváre a tela. Odblokovania na popieranie svojej individuality.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)
Cena: 226 €6. Štrukturálna neurológia

Teória 5 prvkov, meridiány, vizuálne motivačné karty, správanie pri bolesti, – fyzické následky – “zranenej duše”.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)
Cena: 226 €

7. Vzťahy v ohrození

Predkovia, rodičia, súrodenci, vrstovníci, partneri a priatelia, ale aj vlastné ja a svet v ktorom žijem – pochopenie a riešenie emocionálneho stresu vo vzťahoch k všetkým a všetkému.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)

8. Telesné okruhy, bolesť a porozumenie

Práca s 18 svalovými okruhmi, techniky na odblokovanie stresu z nehôd a úrazov, model 5 prvkov a meridiány, téma “Vyhýbania sa”.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)


9. Detstvo, sexualita, starnutie

Pokračujeme odblokovávaním tém detských strachov a správania založeného na týchto bolestivých skúsenostiach.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)

10. Dospievanie, zrelosť, láska

Skúma korene našich osobných aj profesionálny úspechov alebo zlyhaní, ktoré ovplyvnili naše skúsenosti z druhého a tretieho sedemročného cyklu života. Niektoré z tém: “posluhovanie”, “pomsta”.

Rozsah: 28 hodín (4 dni)

11. Falicitátorsky kurz

Kurz zameraný na to, ako sa stať facilitátorom, teda učiteľom OneBrain metódy.

Rozsah: 35 hodín (5 dni)


12. Chamtivosť, vina a Boh

Tu sa ponoríme hlbšie do vrstiev nášho seba-popierania. Táto téma mieri ku koreňom ľahostajnosti, ktorá prispieva k chamtivosti, chamtivosť vedie k pocitom viny a vina nám odoberá osobnú zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote.

Rozsah: 35 hodín (5 dni)

Minikurzy One Brain

Pre veľký záujem o rôzne témy kurzov sme zaradili aj krátke jednodňové programy.

Alergie

Špeciálny kurz na odstránenie emocionálnych stresov, ktoré spôsobujú rôzne alergické reakcie, teda odmietanie niekoho, alebo niečoho. Ak sa odblokuje emocionálny stres, telo môže začať s uzdravovaním.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)

Čakajúce kilá

Aj vy máte na sebe kilá ktoré čakajú až im dovolíte odísť? Prečo ich stále máte, ako ste k nim prišli , že sa dajú vyzliecť ako staré šaty a čo pre to treba urobiť, zistíte na tomto minikurze pri dobrej zábave.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)


Hojnosť

Minikurz, ktorý už tradične býva pred Vianocami, aby sme sa naladili a otvorili brány hojnosti ktorú si želáme. Každý má vlastnú predstavu hojnosti a každý pracuje na tej svojej. Hľadáme a odstraňujeme tie stresové bloky, pre ktoré sami k sebe túto hojnosť nepustíme.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)

Mozog a barometer

Keby sme sa tak veľmi nezameriavali na veci, ktoré nechceme, mohli by sme si vytvoriť, to čo chceme. Prostredníctvom barometrických slov môžeme nájsť silu upevniť tieto pozitívne zmeny. Dovoľme nášmu mozgu, bez ohľadu na náš systém presvedčenia, naplno nám slúžiť celou jeho neobmedzenou funkciou.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)

Neschopnosť učiť sa

Nezáleží na tom či sme presvedčení že naša „neschopnosť učiť sa „ bola spôsobená bezcitnosťou iných, alebo našimi vlastnými pochybnosťami o sebe. Nezmyselne sa domnievame, že nemáme inú VOĽBU ako s tým žiť. V skutočnosti máme VOĽBU vždy, ak sme ochotní sa rozhodnúť. A čo naša „neschopnosť učiť sa" žiť?

Rozsah: 7 hodín (1 deň)


Odpustenie

Každý má dostatok dôvodov odpustiť sám sebe. Dokým to neurobíme, nedokážeme žiť celým srdcom. Nenastal už čas žiť naplno? Ak so mnou súhlasíte, prvým krokom k tomu je prijať veci okolo nás, seba i ostatných takých akí sú. Aby sme to dokázali , je treba odstrániť bloky z minulosti, ktoré nám v tom bránia.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)

Zneužívanie

Každý z nás bol zneužitý niekým iným. Každý z nás zneužíval iných. Každý z nás zneužíval sám seba. Zneužitie používame ako výhovorku na to, že sa nám v živote nedarí. Je čas s tým skončiť. ŽIARLIVOSŤ alebo „ Vlastním ťa“ , „ Si mi dlžný „. Žiarlivosť, závisť, či vytváranie si neuskutočniteľných cieľov a ideálov je výborný spôsob na ničenie seba samého. Tento kurz sa venuje odstráneniu blokov, kvôli ktorým sa stávame obeťami svojich vlastných negatívnych a deštruktívnych myšlienok a navráteniu sebaúcty.

Rozsah: 7 hodín (1 deň)

Centrum Uzdrav
Kontakt
info@uzdrav.sk