Metóda One Brain

Čo to je ?

Metóda One Brain predstavuje veľmi jemný a nenáročný spôsob ako identifikovať a odstrániť stres, traumy súčasne i minulé. Názov metódy One brain je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá aj ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Čo na to mozog ?

Pravá mozgová hemisféra je nositeľkou umeleckých schopností, našej tvorivosti, originality, je schopná neobmedzeného vnímania, nie je limitovaná časom, predstavuje ženskú energiu nášho ja.
Ľavá mozgová hemisféra uvažuje logicky, analyzuje, kontroluje, manifestuje, ovláda a je nositeľkou mužskej časti nášho ja.

Postup pri metóde One Brain

Facilitátor (absolvent kurzov metódy One Brain) získava informácie o človeku, s ktorým pracuje, prostredníctvom svalového testu. Pomocou tohoto testu dokáže zistiť, aké emócie spôsobili zablokovanie energetického toku. Samotné enie je spôsobené obnovením energetickej rovnováhy, ktorá bola narušená. Náprava /zvládnutie stresu/ sa dosahuje jednoduchými cvičeniami, dotykmi akupresúrnych bodov, prípadne i svetelným pôsobením. Súčasného človeka prekvapí jednoduchosť, jemnosť a pritom účinnosť tejto metódy.

Otvor myseľ

Témy kurzov

Kurzy je možné navštevovať len v uvedenom poradí a pre každý z nich je bezpodmienečne nutné absolvovať predchádzajúci.
Materiály pre jednotlivé kurzy nadväzujú na kurzy predchádzajúce.

Dr. Moody

Stres

Stres je súčasťou nášho každodenného života. Neustály tlak v zamestnaní a rodinnom živote nás sprevádza na každom kroku. Stres sa stáva naším sprievodcom od ranného naháňania autobusu až po prácu dlho do noci. A dôsledky? Nepriaznivé vplyvy na telo, myseľ a dušu. Možno neuveríte, ale stres môže byť hlavnou príčinou civilizačných chorôb!

Overené príklady z praxe, kde sa metóda One Brain osvedčila sú: stres, dyslexia, hyperaktivita – ADHD, strach, bolesť, úzkosť, fajčenie, depresia, zlozvyk, obezita, klamstvo, žiarlivosť a mnohé iné.

Použitím techník ONE BRAIN je možné uvoľniť stres, a tým napomôcť organizmu k jeho sebaozdravovaniu a regenerácii. Môže tak dôjsť k zmierneniu až odstráneniu rôznych druhov strachov, úzkostí, bolestí i depresií.

Strom barometer

Rodinné konštelácie


Vnútorna sloboda

Všetci chceme byť šťastní a slobodní. Naše šťastie hľadáme – budujeme na úspechu vo vonkajšom svete – v rodine a práci, v ľuďoch a situáciách.

Možnosti skutočného naplnenia?

Neprichádzajú z vonku, sú priamo v našom vnútri! Keď si uvedomíme túto skutočnosť, začneme sa na život, svoju rodinu a tiež na seba dívať novými očami. V systémovej terapii sa zistilo, že spojenie s členmi našej rodiny a ich osudmi je ďaleko silnejšie, než sme si toho vedomí.

Ukázalo sa tiež, že v rodinnom systéme funguje prirodzený rád = rád lásky. Rešpektovanie tohto rádu nám umožní stáť v rodine na svojom pravom mieste, na mieste, ktoré nám umožní cítiť svoju silu a podporu rodiny. V mnohých rodinách je rád lásky ťažko poškodený. Príčin môže byť veľa, od bolestných zážitkov z detstva, cez nadradenie potrieb spoločnosti nad potreby rodiny a ich členov až po neschopnosť vysporiadať sa a to predovšetkým so smrťou v rodine. Tieto vplyvy nie sú súčasťou našich emócií, necítime ich a tak nevedomky ideme proti rádu lásky.

One Brain

Termíny kurzov

 • 27. - 28. október/2018

  1. Nástroje profesie

  Venuje sa základnej filozofii Three in One (zjednotenie tela mysle a ducha)

 • 16. - 18. november/2018

  2. Zlepši uvedomenie učenia

  Predstavuje systém, “Jednotného mozgu”, detailne prepracovaný program na uvoľnenie energetických blokov mozgu a tela, ktoré spôsobujú poruchy učenia v škole.

 • pripravujeme

  3. Kód tela

  Počas kurzu odhalíte spojitosť medzi črtami tváre, charakteristickými znakmi tela (štruktúrou) a správaním a konaním človeka (funkciou).

 • pripravujeme

  4. Jednotný mozog pre pokročilých

  Podrobnejšie sa venuje emocionálnym príčinám dyslexie, rozširuje ponuku testovacích aj korekčných techník určených na nápravu energetických blokov.

 • pripravujeme

  5. Hlasnejšie ako slová

  Štruktúra/funkcia – ďalších viac ako 20 čŕt tváre a tela. Odblokovania na popieranie svojej individuality.

Tajovského 5, Žilina 01001

Facilitátori


Jaroslav Karban
Consultant Facilitator, Advanced Instructor
karban@uzdrav.sk
tel.: 0905 199 870


Mária Nogová
Consultant Facilitator, Instructor
nogova@uzdrav.sk
tel.: 0918 535 648

Kontakt

© 2018 Yellowlemon. All rights reserved. Created by Yellow Lemon